Niedoceniani super bohaterowie, niezwykle skuteczni w walce ze zmianami klimatu… BAGNA. Bardzo efektywnie magazynują ogromne ilości dwutlenku węgla. Wchłaniają i przechowują wodę, dzięki czemu chronią przed powodziami. W ciepłe dni powoli oddają wilgoć, umożliwiając parowanie wody zapobiegają wysuszaniu innych terenów. Jednocześnie jest z nimi związane życie setek tysięcy zupełnie wyjątkowych i zagrożonych wyginięciem gatunków.

 

Torfowiska zajmują ok. 3% powierzchni kontynentów, a zmagazynowane jest w nich dwa razy więcej węgla niż sumarycznie we wszystkich lasach na Ziemi (lasy pokrywają ok. 30% powierzchni kontynentów). To także jedne z najszybciej zanikających ekosystemów naszej strefy klimatycznej. Gdy zostaną osuszone stają się znaczącym źródłem dwutlenku węgla i podtlenku azotu. W skali świata zdegradowane torfowiska emitują obecnie ok. 5% globalnych emisji wytwarzanych przez ludzi.


Cumulus & Centrum Ochrony Mokradeł


Dlatego też, od tego roku będziemy aktywnie wspierać organizację Centrum Ochrony Mokradeł w ich działaniach na rzecz ochrony bagien w Polsce. To dopiero początek, ale widzimy, jak wiele trzeba zrobić! Szczególnie, że Polska jest w światowej czołówce emisji dwutlenku węgla spowodowanej osuszaniem torfowisk:

W Polsce około 90% torfowisk jest odwodnionych. Wskutek osuszenia ulatuje z nich do atmosfery ponad 30 milionów ton dwutlenku węgla, co stanowi około 10% całkowitych raportowanych przez Polskę emisji gazów cieplarnianych. Jeden hektar osuszonego torfowiska użytkowanego jako łąki uprawne lub pastwiska emituje 20-30 ton dwutlenku węgla rocznie, czyli tyle co przejechanie samochodem 200 tysięcy km. Żeby te emisje wyeliminować trzeba ponownie zabagnić odwodnione torfowiska poprzez zatrzymanie odpływu wody rowami melioracyjnymi. Torfowiska intensywnie użytkowane rolniczo to kilka procent gruntów rolnych: trzeba dążyć do wycofania z nich intensywnego rolnictwa albo zastąpić je tzw. rolnictwem bagiennym – uprawą roślin mokradłowych, czyli paludikulturą.

Wiktor KotowskiCentrum Ochrony Mokradeł

Przywróćmy im super moce!

 

Od dłuższego czasu szukaliśmy sposobu na to, jak skutecznie włączyć się w ochronę dzikiej przyrody w naszym regionie. Nasze wsparcie przyczyni się do ochrony podmokłych terenów, tak by zabezpieczyć ich wyjątkowy charakter i mieć pewność, że zostaną pozostawione przyrodzie. Dodatkowo wspólnie postaramy się przywrócić osuszonym torfowiskom ich niesamowite możliwości:

 

„Torfowisk dobrze zachowanych zostało już w Polsce niewiele, a takie które utrzymują się w stanie zbliżonym do naturalnego to pojedyncze „perełki”. O nie też trzeba zadbać, żeby nie podzieliły losu większości torfowisk – nie zostały osuszone i przekształcone w tereny rolne czy przeznaczone pod zabudowę.” mówi Ewa Jabłońska z Centrum Ochrony Mokradeł.

O konkretach opowiemy wkrótce!

 

 

Wspieramy ten projekt w ramach bycia częścią inicjatywy 1% for the Planet, która zachęca firmy do wprowadzania pozytywnych dla naszej planety działań. Przeznaczamy 1% przychodów ze sprzedaży wszystkich naszych produktów na wsparcie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Dołączyliśmy też do European Outdoor Conservation Association, inicjatywy europejskiego przemysłu outdoorowego, której celem jest ochrona dzikich obszarów. Dowiedz się więcej:

Cumulus & 1% for the Planet

 

 

Źródła:
-> strona bagna.pl
-> Wiktor Kotowski, 2021, Oszacowanie emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gleb organicznych w Polsce oraz potencjału ich redukcji. Raport Fundacji WWF i Centrum Ochrony Mokradeł.