DLACZEGO AKURAT MOKRADŁA?

 

Są ostoją dzikości i schronieniem dla wielu niezwykłych, niespotykanych nigdzie indziej gatunków roślin i zwierząt. Bardzo efektywnie magazynują dwutlenek węgla i zapobiegają powodziom. Dodatkowo są jednym z ważniejszych zbiorników słodkiej wody na naszej planecie. Pomimo tego, w Polsce już prawie 90% torfowisk jest odwodnionych. Co roku ulatuje z nich do atmosfery ponad 30 milionów ton CO2, co stanowi około 10% całkowitych raportowanych przez Polskę emisji gazów cieplarnianych. Globalnie niszczenie namorzynów, torfowisk i lasów tropikalnych przyczynia się do emisji 13% całkowitego ludzkiego CO2 i będzie nasilać skutki zmian klimatu!NIE MOŻEMY DŁUŻEJ CZEKAĆ!

Anna Wylężek, Cumulus
"Jesteśmy ogromnie zaskoczeni tak pozytywną odpowiedzią na naszą kampanię! Liczba zamówionych produktów była kilkukrotnie większa niż zakładaliśmy w nawet najbardziej optymistycznych założeniach. I to bez żadnych dodatkowych zniżek i promocyjnych cen. Nasi klienci po raz kolejny pokazali, jak ważne dla nich są wartości, którymi się kierujemy i to jest bardzo motywujące. Oczywiście podtrzymujemy nasze zobowiązanie i 100% zebranej kwoty przekazujemy dla Centrum Ochrony Mokradeł. Jako firma outdoorowa, nie możemy się rozwijać, jednocześnie pasywnie przyglądając się zmianom, jakie dotykają przyrodę. Działalność człowieka i zmieniający się klimat sprawiają, że dzikich terenów jest coraz mniej, a lista zagrożonych gatunków rośnie!"
Anna Wylężek, Cumulus

JAKIE BĘDĄ DALSZE DZIAŁANIA?

Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokradeł
"To duża kwota, wystarczy na wykupienie i ponowne nawodnienie kilku hektarów torfowisk. Szukamy teraz terenu, na którym efekty ekologiczne byłyby największe. Są takie obszary, gdzie wykupienie i naprawa hydrologiczna paru hektarów w strategicznym miejscu pozwala skutecznie ochronić znacznie większą powierzchnię, nie tylko ograniczając emisje gazów cieplarnianych, ale też zabezpieczając populacje zagrożonych gatunków. Najważniejsze, że dzięki wykupowi będziemy mogli zagwarantować trwałość ochrony tych terenów – chcemy, by zostały one oddane przyrodzie na zawsze. Będziemy informować o dalszych losach akcji. W imieniu bagien - bardzo dziękujemy za inicjatywę i wszystkie wpłaty w ramach odpowiedzialnych zakupów. Rozliczymy się z każdej złotówki!"
Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokradeł

BAGNA TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

 

Zebraną podczas kampanii kwotę, czyli PONAD 200 300 zł przekażemy CENTRUM OCHRONY MOKRADEŁ na ochronę dzikich, podmokłych terenów, by zabezpieczyć je i zadbać o to, by zostały pozostawione naturze, a także na wykup osuszonych obszarów, które kiedyś były mokradłami, tak by ponownie je nawodnić i przywrócić im ich niesamowite możliwości!

O naszych postępach, będziemy Wam opowiadać na bieżąco!

 

DZIĘKI WAM WPADLIŚMY W NIEZŁE BAGNO:

 


 

 

Wspieramy ten projekt w ramach bycia częścią inicjatywy 1% for the Planet, która zachęca firmy do wprowadzania pozytywnych dla naszej planety działań. Przeznaczamy 1% przychodów ze sprzedaży wszystkich naszych produktów na wsparcie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Dołączyliśmy też do European Outdoor Conservation Association, inicjatywy europejskiego przemysłu outdoorowego, której celem jest ochrona dzikich obszarów.