NIEŹLE WTOPILIŚMY... NARESZCIE!

 

W 2019 roku dołączyliśmy do inicjatywy 1% for the Planet i przeznaczamy 1% przychodów ze sprzedaży wszystkich naszych produktów na wsparcie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Dlatego też od paru lat wspieramy Centrum Ochrony Mokradeł w ich działaniach na rzecz ochrony podmokłych terenów i nagłaśnianiu roli tych ekosystemów w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.


 

Dzięki naszym środkom finansowym udało im się w tym roku wykupić działki położone nad Doliną Rospudy, a dodatkowo Centrum Ochrony Mokradeł zostało właścicielem znajdującego się w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego Wilczego Bagna.

Dziesiątki lat temu torfowisko to zostało osuszone rowami melioracyjnymi oraz przekształcone w łąki i pastwiska. W ostatnich latach na skutek działalności bobrów zdegradowane torfowisko zaczęło się naturalnie zabagniać i regenerować. Ponieważ właściciele tych terenów nie użytkują ich rolniczo, działki obecnie pokryte są lasem olszowym, zaroślami wierzbowymi i trzcinowiskiem. Dlaczego ten działania mają tak duży potencjał?

 

ZOBACZCIE SAMI... GWARANTUJEMY, ŻE WPADNIECIE PO USZY!