DZIEŃ ZIEMI | CUMULUS X EOCA

 

W dniach 22 – 24 kwietnia, 10% ze sprzedaży wszystkich produktów Cumulus® przekażemy organizacji European Outdoor Conservation Association, wspierającej projekty mające na celu ochronę bioróżnorodności i dzikich terenów, które tracimy w zastraszającym tempie!

Na zachętę, przez cały weekend dodajemy DARMOWĄ WYSYŁKĘ! Wpisz kod: EARTHDAY podczas składania zamówienia i dołącz do naszej akcji.


 

W Cumulus nie wyobrażamy sobie przyszłości naszej Planety, która nie jest ZIELONA. Dlatego jesteśmy częścią inicjatywy 1% for the Planet, która zachęca firmy do wprowadzania pozytywnych dla naszej planety działań. Przeznaczamy 1% przychodów ze sprzedaży wszystkich naszych produktów na wsparcie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska:

 
 

 

ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ!

 

Dzień Ziemi, na całym świecie jest obchodzony 22 kwietnia już od 1970 roku! Ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska, ale też promuje świadomość ekologiczną i inspiruje do życia w zgodzie z naturą. W tym roku Dzień Ziemi odbywa się pod hasłem: ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ! Zdecydowaliśmy się wspierać organizację EOCA, która w zeszłym roku rozpoczęła dwuletni plan „Wild for Nature: EOCAs Landscape Legacy Project”, w ramach którego wspiera projekty walczące z utratą bioróżnorodności w krajobrazach na całym świecie. Poznajcie niektóre z nich:

Promowanie Powrotu Dzikiej Przyrody nad rzeką Ina, Polska

Fot. Rewilding Oder Delta
"129-kilometrowa rzeka Ina wpada do Zalewu Odrzańskiego i Morza Bałtyckiego. Po drugiej wojnie światowej zakończyło się jej komercyjne wykorzystanie, a dzikie zwierzęta powróciły do rzeki, Jednak kanały, sztucznie stworzone przez człowieka, zmieniły morfologię koryta rzeki. W miarę nasilania się zmian klimatycznych skutki tego stają się coraz bardziej oczywiste, a susze i powodzie coraz bardziej wpływają na oddzielone siedliska na terenach zalewowych. W ramach tego projektu, Rewilding Oder Delta zaangażuje lokalnych wolontariuszy stosujących proste technologicznie podejścia do podniesienia poziomu koryta rzeki, ponownego połączenia rzeki z równiną zalewową i odtworzenia tarlisk ryb wędrownych. "
Fot. Rewilding Oder Delta

Ochrona i przywracanie bioróżnorodności lasów deszczowych na południowym Borneo

Fot. Berat Ripoll Capilla/BNF
"Ten projekt, który jest częścią większego projektu Borneo Nature Foundation, ma na celu przywrócenie zdegradowanych lasów, a także ma wpłynąć na zrównoważone zarządzanie obecnie niechronionymi lasami przez społeczność i rozwijać przyjazne dla torfu źródła utrzymania. Zablokuje 8 kanałów odwadniających, aby poprzez ponowne nawodnienie torfu zmniejszyć ryzyko pożarów, wyposaży i wyszkoli nowe jednostki patrolowe przeciwpożarowe i siedliskowe oraz utworzy 3 szkółki, w których co roku hoduje się co najmniej 150 000 sadzonek. Przyniesie to korzyści mieszkańcom, lasom i dzikim zwierzętom, w tym żyjącym tam orangutanom."
Fot. Berat Ripoll Capilla/BNF

Przejdź szlakiem! Ochrona bagien w Patagonii, Argentyna

Fot. Andean bog habitat | Fundacja Banco de Bosques
"Refugio Frey (schronisko górskie) to kultowe miejsce do trekkingu i wspinaczki, najczęściej odwiedzane w Parku Narodowym Nahuel Huapi w argentyńskiej Patagonii, które odwiedza do 700 osób dziennie. Taka ilość turystów ma jednak wpływ na lokalne siedliska, które są ważne dla magazynowania dwutlenku węgla i są domem dla kilku endemicznych, zagrożonych gatunków. Obecny szlak wiedzie przez wysokogórskie, andyjskie zbiorowisko roślinności bagiennej oraz do brzegów jezior Toncek i Schmoll. Fundacja Banco de Bosques będzie współpracować z outdoorowcami, personelem schroniska, ekologami i pracownikami parku narodowego, aby zmniejszyć wpływ na 85 ha cennych siedlisk, przesuwając odcinki szlaku z dala od torfowiska, dodając wyznaczone punkty dostępu do brzegu Toncek, dzięki czemu uniknie się deptania wrażliwych roślin nadbrzeżnych. "
Fot. Andean bog habitat | Fundacja Banco de Bosques

Poprawa dzikiego życia w środkowych Apeninach we Włoszech

Fot. Rewilding Apenines
"Wysokie alpejskie góry, łąki i doliny z głębokim kanionem Celano w centrum są domem dla jednej z największych populacji sępów płowych we Włoszech. Ptaki te odgrywają bardzo ważną rolę dla równowagi ekosystemu, jednak są zagrożone zderzeniem z wyciągami narciarskimi, liniami energetycznymi i turbinami wiatrowymi, zakłóceniami podczas gniazdowania przez wspinaczy oraz masowym zatruciem, które zagraża również niedźwiedziom, wilkom i innym padlinożercom. Celem projektu będzie zwiększenie populacji sępów płowych o 15% do 70 par lęgowych w 2023 r., a także odtworzenie populacji innych ptaków, w tym latawców. "
Fot. Rewilding Apenines

 

Bagna: najlepsza broń przeciwko zmianom klimatycznym, Wielka Brytania

Fot. Cumbria Wildlife Trust | Foulshaw Moss Ospreys
"Torfowiska to unikalne siedliska, potocznie bardziej znane jako „bagna”. Torfowiska są najlepszą bronią, jaką mamy przeciwko zmianom klimatycznym, zatrzymującym węgiel dla zdrowia naszej planety, pomagającym zapobiegać powodziom i wspierającym wiele gatunków roślin i zwierząt. Foulshaw blokuje 5 392 ton CO2 każdego roku. Jest to letnia siedziba rzadkich rybołowów hodowlanych - do niedawna wymarłych w Anglii. Jest to również ważne siedlisko jelenia, rzadkich ważek i wielu ptaków. Na powierzchni 350 hektarów Foulshaw zapewnia ważne połączenia z sąsiednimi i pobliskimi torfowiskami, umożliwiając przemieszczanie się gatunków. Cumbria Wildlife Trust utrzyma zdrowie tego siedliska, usuwając gatunki inwazyjne na obszarze ponad 75 ha rezerwatu, tworząc nowe siedliska, utrzymując obwałowania, aby torf zachował swoją zawartość wody, chroniąc w ten sposób istniejące siedlisko. Projekt podzieli również znaczenie tego siedliska z 15 000 odwiedzających witrynę i 300 dzieci w wieku szkolnym."
Fot. Cumbria Wildlife Trust | Foulshaw Moss Ospreys