STĄPAMY PO  GRZĄSKIM GRUNCIE

STĄPAMY PO GRZĄSKIM GRUNCIE

Dzięki naszym wspólnym działaniom Centrum Ochrony Mokradeł będzie ochraniać cenne przyrodniczo tereny w Dolinie Rospudy! Zaczynają od działek o powierzchni 3,49 ha na jednym z najbardziej niezwykłych bagien w Polsce. Jakakolwiek ingerencja w ten niezwykle wrażliwy ekosystem może mieć charakter NIEODWRACALNY, dlatego też zabezpieczenie tych terenów jest tak istotne!

NIEZMIENNA OD TYSIĘCY LAT

Dolina Rospudy jest największym w Polsce, a także jednym z największych w Europie, dolinowym torfowiskiem niskim nienoszącym śladów działalności człowieka. Występują tu rzadkie gatunki roślin i zwierząt, objęte ochroną nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej (m.in. jedyne w Polsce stanowisko krytycznie zagrożonego i wymierającego gatunku storczyka – miodokwiatu krzyżowego). Ten teren jest unikalną pozostałością naturalnego bagiennego krajobrazu, powszechnego niegdyś w dolinach rzecznych w tej części Europy. Torfowiska, takie jak to w dolinie Rospudy, tworzą się co najmniej kilka tysięcy lat…
NIEZMIENNA OD TYSIĘCY LAT

Jakiekolwiek zmiany powodujące zaburzenie stosunków wodnych czy wpływające na dynamikę naturalnych procesów w tym niezwykle wrażliwym ekosystemie mogą mieć charakter nieodwracalny, dlatego tak ważne jest to, by zabezpieczyć je przed ewentualną ingerencją. W Polsce zniszczyliśmy już prawie 90% dawnej powierzchni torfowisk. Wskutek osuszenia co roku ulatuje z nich do atmosfery ponad 30 milionów ton dwutlenku węgla, co stanowi około 10% całkowitych raportowanych przez Polskę emisji gazów cieplarnianych. Globalnie niszczenie namorzynów, torfowisk i lasów tropikalnych dla rolnictwa i innych działań człowieka przyczynia się do emisji 13% całkowitego ludzkiego CO2 i będzie nasilać skutki zmian klimatu!

RAZEM WYRZUCILIŚMY PIENIĄDZE W BAGNO!

Wykup pierwszych działek w dolinie Rospudy był możliwy między innymi dzięki otrzymanym od nas funduszom, które przekazaliśmy w ramach inicjatywy 1% for the Planet. A już niedługo kolejny krok, czyli wykup osuszonych terenów, które kiedyś były mokradłami, tak by wspólnie przywrócić im ich niesamowite możliwości! W końcu, BAGNA TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA!
RAZEM WYRZUCILIŚMY PIENIĄDZE  W BAGNO!