WPADNIJ Z NAMI PO USZY!

 

W 2019 dołączyliśmy do inicjatywy 1% for the Planet i od tego roku przekazujemy 1% naszych przychodów na wsparcie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu, kompletując swój outdoorowy sprzęt możesz sprawić, że Twoja kolejna podróż będzie o 1% lepsza! Kupując śpiwór, kurtkę albo sprzęt hamakowy, Twój wybór ma znaczenie:

TO WŁAŚNIE DZIĘKI NASZYM KLIENTOM MOGLIŚMY W ZESZŁYM ROKU PRZEKAZAĆ PONAD 200 000 ZŁ NA RZECZ OCHRONY MOKRADEŁ!


DLACZEGO MOKRADŁA?

 

Niezwykle efektywnie magazynują dwutlenek węgla, zapobiegają powodziom i wpływają na lokalne złagodzenie klimatu. Co więcej są schronieniem dla wielu unikalnych gatunków roślin i zwierząt. Dodatkowo, są jednymi z ważniejszych zbiorników słodkiej wody na naszej planecie. Obecnie, gdy tak wiele mówi się o suszach i braku wystarczającej ilości wody pitnej rola mokradeł nabiera jeszcze większego znaczenia!

 

Dlatego też od zeszłego roku współpracujemy z Centrum Ochrony Mokradeł, które dzięki naszym środkom będzie ochraniać cenne przyrodniczo tereny w Dolinie Rospudy... i nie tylko! Zaczynają od działek o powierzchni 3,49 ha na jednym z najbardziej niezwykłych bagien w Polsce. A już niedługo wykupią kolejne tereny, które kiedyś były mokradłami, tak by ponownie je nawodnić i przywrócić im ich niesamowite możliwości!

 

Żeby lepiej poznać te niezwykłe ekosystemy, wspólnie z Centrum Ochrony Mokradeł zwiedzaliśmy niedawno dwa, typowe dla północnej Polski, dolinne torfowiska. Rozpoczęliśmy w dolinie strugi Brzezianek poznając tam torfowisko niskie o nieco zaburzonej hydrologii - niegdyś wykopano tam rowy odprowadzające wodę od skraju torfowiska do rzeki płynącej środkiem. Dlatego też we fragmencie, który odwiedziliśmy dużo było mchów torfowców, drzew (sosen) i większych turzyc. Z drugiej strony mokradło to zachowało jeszcze wiele walorów przyrodniczych - storczyków czy ciekawych mchów.

 

Następnie odwiedziliśmy podobne, ale mniej przekształcone torfowisko nad Jeziorem Długim. Występuje tu jedna z najliczniejszych w Polsce populacji Lipiennika Loesela (szacowana na 13 000 osobników). Potem poszliśmy w górę przecinającej to torfowisko rzeczki (Świętej Strugi) i trafiliśmy na jego dawniej osuszony fragment. Szacuje się, że w Polsce ok. 90% torfowisk zostało osuszonych i przekształconych na cele rolnicze (głównie pod łąki). W wielu krajach Europy Zachodniej ich liczba jest jeszcze większa, np. w Niemczech zaledwie 2% torfowisk to wciąż bagna! W skutek osuszenia torfowiska zamiast pochłaniać, wydzielają dwutlenek węgla do atmosfery, a dodatkowo przestają być miejscem życia wielu zupełnie wyjątkowych i zagrożonych wyginięciem gatunków!