Gwarancja

Wszystkie produkty Cumulus objęte są 5-letnią lub 10-letnią gwarancją. Jeśli w otrzymanym produkcie wykryta została wada, prosimy o wysłanie go w stanie czystym na adres:

CUMULUS
Ul. Opata Hackiego 19
81-211 Gdynia
Z dopiskiem: Naprawa

Zawsze bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty, dlatego nie jest wymagana przez nas kopia dowodu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, a także naturalnego zużycia produktów. Tym niemniej, zawsze staramy się naprawić każdy uszkodzony produkt (jeśli produkt nie jest objęty gwarancją, koszty naprawy zawsze wyceniane są indywidualnie).

Produkt nadesłany do serwisu musi być wyprany. Dbamy o warunki i jakość pracy naszych pracowników, dlatego też niewyprany produkt może zostać odesłany bez dokonania serwisu, na koszt właściciela. Jeśli stan produktu utrudnia pranie (np. rozdarcie śpiwora puchowego), prosimy o zabezpieczenie uszkodzenia taśmą bądź klamerką i wypranie produktu mimo to.

W przypadku uznania reklamacji, pokrywamy wszystkie koszty wysyłki: uszkodzonego produktu do nas i naprawionego produktu, z powrotem do klienta. Dotyczy to wysyłki na terenie całego świata. Zwrot kosztów transportu zostaje dokonany na podstawie przysłanego do nas skanu dowodu nadania przesyłki.

 

 

Zwroty

Każdy zakupiony przez nasz sklep produkt może zostać zwrócony bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od jego otrzymania. W celu rozpoczęcia procedury zwrotu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na nasz adres email: [email protected]. W tym celu możliwe jest skorzystanie z poniższego wzoru oświadczenia:

FORMULARZ ZWROTU

Zwracany produkt należy przed upływem 14-dniowego terminu (licząc od dnia odstąpienia od Umowy) wysłać na adres:

CUMULUS
Ul. Opata Hackiego 19
81-211 Gdynia
Z dopiskiem: Zwrot

Zwracany towar prosimy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny i nie zniszczony. Zwrotu płatności dokonujemy, jak najszybciej się da po zakończeniu procedury zwrotu (jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i zwracanych rzeczy) przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie były użyte przy zakupie. Zwrot może nastąpić przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta - w tym celu prosimy o taką informację. Koszt wysyłki towaru do Klienta i koszt odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu towaru nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
· w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
· o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.